Βιοτεχνία Ενδυμάτων

2
Παυσανία 16, Θεσσαλονίκη, Αβέρωφ 8 και Παπανικολή Γωνία, Ξάνθη
Τηλέφωνο
2313112928, 2541072909