Μεταλλικές Κατασκευές

3
14ο Χλμ. Εθνικής Οδού Δράμας - Καβάλας, Δράμα, 4ο Χλμ. Εθνικής Οδού Ξάνθης - Καβάλας, Ξάνθη
Τηλέφωνο
2521055519