Όρη Χαϊντού και Κούλα

Συγκαταλέγονται στις ορεινές και ενδοχωρικές περιοχές NATURA. Η περιοχή αποτελεί τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης, έχει έκταση 32.090 στρ. και μέσο υψόμετρο 1.400 μ. Η ψηλότερη και η ανατολικότερη κορυφή του συγκροτήματος είναι το Γυφτόκαστρο (1.827μ.), πάνω ακριβώς στη μεθόριο με τη Βουλγαρία.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως «μνημείο της φύσης». Στη μεγαλύτερη έκτασή της καλύπτεται από δάση που σχηματίζουν φυλλοβόλες δρύες, οξιές, μαύρη πεύκη, δασική πεύκη και σημύδα. Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός φυτών (Ανθεμίς του Στρίμπρυ, Γέο της Ροδόπης, Σολντανέλλα της Ροδόπης, Βιόλα της Ροδόπης κ.λ.π.) που είναι σπάνια για την Ελλάδα.

Η Χαϊντού είναι από τους σημαντικότερους βιότοπους στην Ελλάδα για όλα τα μεγάλα δασόβια θηλαστικά (αρκούδα, λύκος, τσακάλι, τρανορινόλοφος, κιτρινοβομβίνα, ονυχοχελώνα, λαφίτης, κ.λ.π.). Τα δάση είναι σε καλή κατάσταση, αν και το δασικό οδικό δίκτυο είναι σχετικά πυκνό και η υλοτομία αρκετά έντονη. Συναντούμε 102 είδη πουλιών που όλα τους σχεδόν αναπαράγονται στα δάση της περιοχής. Πολλά από αυτά τα είδη πουλιών διατηρούν εδώ και στην ευρύτερη οροσειρά της Ροδόπης τους κύριους ή και μοναδικούς πληθυσμούς τους. Συγκεκριμένα, αυτά είναι ο Αγριόκουρκος, ο Μαυροπελαργός, ο Ασπροπάρης, ο Φιδαητός, η Αγριόκοτα, η Σπουργιτόγλαυκα, ο Ελατόμπουφος και ο Καρυδοσπάστης.